Vilkår og betingelser

Generelt

Lett & Stabil drives av Lev Mer. Som kursdeltaker har du visse rettigheter og plikter. Det er viktig at du leser punktene under for å kjenne til disse.

Betaling

Kurset fungerer som et abonnement der du automatisk trekkes for kursavgiften hver måned. Abonnementsavgiften må betales med bankkort (VISA eller Mastercard). Du kan når som helst stoppe abonnementet for å unngå neste måneds trekk. Lev Mer har rett til endre kursavgiften, men har plikt til å informere om dette to måneder før endringen trer i kraft. Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre.

Registreringssystem

Vi bruker et eksternt registreringssystem – Diett.no, som betales utenom kursavgiften. Dette eies av en tredjepart, og all betaling går til dem. Lev mer står ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler som oppstår, men vil ta ansvar for å melde fra til Diett.no og følge opp hvis det oppstår problem.

Vilkår for å gå på kurs:

  1. Du må ha fyllt 18 år
  2. Du kan ikke ha en BMI under 20
  3. Du er pliktet å informere om du er gravid eller ammer
  4. Garantere for at du gir oss riktige helseopplysninger, om blant annet din alder og helse

Angrerett

I henhold til norsk lov har du rett til å si opp tjenesten og får tilbake kursavgiften inntil 14 dager etter påmelding. Du kan sende mail om at du ønsker å benytte angreretten via Konaktsskjemaet på nettsiden: lettogstabil.no. Eventuell innbetalt kursavgift kommer til å bli tilbakebetalt innen 30 dager.

Fraskrivelse av ansvar

Vi kan ikke gi deg garantier for at du kommer til å gå ned i vekt eller at du oppnår de mål du har satt deg for ditt kurs. Lev Mer og samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader forårsaket av anvendelsen, eller manglende kunnskap i å bruke hjemmesiden og/eller dets materiale eller informasjon.

Opphavsrett

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Lett & Stabil tilhører Lev Mer.

Brudd på vilkår

Lev Mer har rett til å avslutte eller fryse ditt medlemskap, dersom du bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller om Lev Mer med god grunn mistenker at dette er tilfellet.

Avtaleperiode

Kurset har ingen sluttdato, kursperioden pågår så lenge du ønsker. Du stopper kurset ved å avslutte abonnementet under «min konto» på nettsiden: lettogstabil.no. Avtaler kan bare inngås på norsk.

Kontakt

Du kan kontakte Lev Mer på post@lettogstabil.no eller gjennom vårt kontaktskjema.